Сергей Петров – Араджиони

Политически анализатор и автор

Сергей Петров завършва специалност политология във „Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий“. След придобива магистърска степен по „Международна политика и сигурност“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Председател и основател на Младежка асоциация по политически науки (2017-2021) (2022-до сега). Автор на публицистични статии и научни публикации.

Сергей Петров - Араджиони

Участия, интервюта и коментари в следните медии: