Сергей Петров - Араджиони

Сергей Петров - Араджиони

Сергей Петров завършва специалност политология във „Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий“. След това изучава „Международна политика и сигурност“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Председател на Младежка асоциация по политически науки (2017-2019). Автор на публицистични статии и научни публикации.

Ислямски фундаментализъм – същност, идеология и разпространение

Ислямски фундаментализъм

Какво представлява религиозният фундаментализъм Терминът фундаментализъм влиза в употреба през късното Средновековие в Европа и остава сравнително непопулярен. Макар и днес да го свързваме с исляма, се приема, че генезисът му е свързан с християнството, в контекста на протестантските движения…

Глобализация – дефиниция, примери, ползи и предизвикателства

Глобализация

Въведение Понятието глобализация все по-често е обект на изследвания, предвид актуалността на феномена.  Дефиниране на термина Глобализация Първоначално то се отнася до измененията, които настъпват в света в XX век, след технологичната революция и по-конкретно преструктурирането на международните икономически отношения.…

Либерализъм – дефиниция, история, съвремие

Въведение Либерализмът е доктрината, която доминира в политически план западния свят и задава посока на неговото развитие в последните столетия. Той възниква като идеология, стъпваща върху някои основни принципа, но води до преосмисляне на политическите системи, ролята на държавата, икономическите…

Интервюто на Тъкър Карлсън с Владимир Путин – много шум за нищо

Съдържание Въведение Някои уточнения Най-важните моменти от интервюто От Рюрик до СССР От края на Студената война до наши дни Управлението на Янукович и събитята от 2014 г. Нацизмът в Украйнa и Бандера Други елементи от разказа Заключение Въведение Тъкър…

Най-важните събития в България през 2023 г.  (политически обзор)

Въведение 2023 г. беше изключително динамична за страната ни. След многократни неуспешни опити, партиите успяха да съставят кабинет. Местните избори пренаредиха картите на местно ниво. Конститужията на страната беше променена, а политиците побързаха да се похвалят със успех по пътя…

Хан Тервел – недооцененият спасител на Европа

Хан Тервел е един от най-забележителните владетели в историята на България. Неговите дела имат огромно влияние не само върху България, но и върху цяла Европа. Неговата битка с ислямските нашественици е съдбоносна за бъдещето на целия ни континент. Кой е…

Консерватизъм – дефиниция, история, съвремие

Консерватизъм

Консерватизмът се отличава по своята същност от всички други политически течения и идеи. Това поставя някои предизвикателства пред процеса по дефиниране на понятието. Консерватизмът не е догматична идеология, а по-скоро начин на възприемане на света. Той не предлага “крайна точка”,…

Президентски избори 2021 – Всичко, което трябва да знаете

Президентски избори 2021г. – Всичко, което трябва да знаете за президентските избори – Кога и как ще се проведат, кои са кандидатите. *Статията не включва информация относно парламентарните избори Президентските избори в България 2021 ще се проведат на 14 ноември,…