Category: Политическа теория

Ислямски фундаментализъм – същност, идеология и разпространение

Ислямски фундаментализъм

Какво представлява религиозният фундаментализъм Терминът фундаментализъм влиза в употреба през късното Средновековие в Европа и остава сравнително непопулярен. Макар и днес да го свързваме с исляма, се приема, че генезисът му е свързан с християнството, в контекста на протестантските движения…

Глобализация – дефиниция, примери, ползи и предизвикателства

Глобализация

Въведение Понятието глобализация все по-често е обект на изследвания, предвид актуалността на феномена.  Дефиниране на термина Глобализация Първоначално то се отнася до измененията, които настъпват в света в XX век, след технологичната революция и по-конкретно преструктурирането на международните икономически отношения.…

Либерализъм – дефиниция, история, съвремие

Въведение Либерализмът е доктрината, която доминира в политически план западния свят и задава посока на неговото развитие в последните столетия. Той възниква като идеология, стъпваща върху някои основни принципа, но води до преосмисляне на политическите системи, ролята на държавата, икономическите…

Консерватизъм – дефиниция, история, съвремие

Консерватизъм

Консерватизмът се отличава по своята същност от всички други политически течения и идеи. Това поставя някои предизвикателства пред процеса по дефиниране на понятието. Консерватизмът не е догматична идеология, а по-скоро начин на възприемане на света. Той не предлага “крайна точка”,…