Категория Политическа теория

Консерватизъм – дефиниция, история, съвремие

Консерватизъм

Консерватизмът се отличава по своята същност от всички други политически течения и идеи. Това поставя някои предизвикателства пред процеса по дефиниране на понятието. Консерватизмът не е догматична идеология, а по-скоро начин на възприемане на света. Той не предлага “крайна точка”,…