Категория Свят

Ислямски фундаментализъм – същност, идеология и разпространение

Ислямски фундаментализъм

Какво представлява религиозният фундаментализъм Терминът фундаментализъм влиза в употреба през късното Средновековие в Европа и остава сравнително непопулярен. Макар и днес да го свързваме с исляма, се приема, че генезисът му е свързан с християнството, в контекста на протестантските движения…

Глобализация – дефиниция, примери, ползи и предизвикателства

Глобализация

Въведение Понятието глобализация все по-често е обект на изследвания, предвид актуалността на феномена.  Дефиниране на термина Глобализация Първоначално то се отнася до измененията, които настъпват в света в XX век, след технологичната революция и по-конкретно преструктурирането на международните икономически отношения.…

Интервюто на Тъкър Карлсън с Владимир Путин – много шум за нищо

Съдържание Въведение Някои уточнения Най-важните моменти от интервюто От Рюрик до СССР От края на Студената война до наши дни Управлението на Янукович и събитята от 2014 г. Нацизмът в Украйнa и Бандера Други елементи от разказа Заключение Въведение Тъкър…

Година като никоя друга

2020 година ще остави траен отпечатък в съзнанието на няколко поколения и може да се окаже повратна точка в много отношения. Разбира се, основен фактор се оказа глобалната пандемия. Тя сякаш разруши много илюзии, донесе несигурност и изкара на преден…